НАЦІОНАЛЬНА СИТУАЦІЯ З ПИТАНЬ СТАРІННЯ НАСЕЛЕННЯ

Прогресуюче старіння населення і його довгострокові наслідки є одним із найбільш актуальних і значних соціально-демографічних питань для сучасної України. Країна відноситься до держав з досить високим рівнем старіння населення (17 місце серед держав по частці населення у віці 60-ти років та старше). На протязі 2015-2018 рр. рівень демографічного старіння поступово підвищувався і станом на початок 2019 р. частка тільки у віці 60 років та старше в Україні становила 32,1 % від загальної кількості населення, людей у віці 65 років і старше 19,4%. Згідно національному демографічному прогнозу, до 2025 року частка осіб старших 60-ти років становитиме більше 25,0%, осіб у віці 65-ти років і старше - 18,4%, а до 2030 року – більше 26,0% та 20,0% відповідно.

ХОТІЛИ ЗВЕРНУТИ ОСОБЛИВУ УВАГУ НА ПРОБЛЕМУ СТАРІННЯ НАЦІЇ,   ЯКУ НАМАГАЮТЬСЯ ЗАМОВЧУВАТИ І ЦЕ МОЖЕ ОБЕРНУТИСЯ КАТАСТРОФОЮ ДЛЯ КРАЇНИ

Заходи щодо поліпшення матеріального становища людей похилого віку:

-  головним засобом матеріального забезпечення людей похилого віку повинна бути пенсія;

-  завершення пенсійної реформи - введення другого рівня, прискорений розвиток третього, стабілізація солідарної системи (підвищення пенсійного віку, ліквідація т.зв. спеціальних пенсій, раціоналізація формули розрахунку пенсій);

- надання посильної оплачуваної роботи;

- обмеження зростання соціальних трансфертів економічними можливостями, які нетільки і не стільки бюджетними, скільки податковими та страховими;

- розвиток недержавних форм надання соціальної допомоги;

- залучення людей похилого віку в суспільне життя (потрібно враховувати швидку зміну їхінтелектуального потенціалу, інтересів і рівня знань);

-  розвиток форм волонтерської роботи серед людей похилого віку, в першу чергу пов'язану знаглядом і контролем;

-  розвиток структур взаємодопомоги;

-  відродження систем наставництва, взаємозв'язків старшого покоління (особливо самотніх) зі школами, різними дитячими організаціями і  т. п.

-  створення спеціальних клубів;

- зміна суспільного сприйняття літнього населення;

- пропаганда.

Детальнішу інформацію про проект "Срібна хвиля" можна отримати на сайті www.silver-wave.eu
Наукові роботи присвячені вивченню питання "Старіння нації":
https://kp.ua/press/6029-onlain-konferentsyia-kakova-demohrafycheskaia-sytuatsyia-v-ukraynevydeo#sort=new&p=1
http://www.cisstat.com/rus/elderly_generation/starshee%20pokolenie.pdf
http://www.euro.who.int/ru/health-topics/Life-stages/healthy-ageing/data-and-statistics/demographic-trends,-statistics-and-data-on-ageing
https://www.idss.org.ua/otdely/dem_process_ru
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/21658
http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/19265
https://focus.ua/ukraine/407851-v-ukraine-utverzhden-plan-strategii-po-dolgoletiyu-naseleniya
https://dse.org.ua/arhcive/21/1.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/pau/age/Policy_briefs/ECE-WG.1-17-RU.pdf
https://aif.ua/society/law/minsocpolitiki_ukrainy_utverdilo_strategiyu_aktivnogo_stareniya_naseleniya
http://chromosome2009.org/starenie-naselenija-kak-mediko-socialnaja-problema/
https://www.who.int/docs/default-source/documents/decade-of-health-ageing/decade-ageing-proposal-ru.pdf?Status=Temp&sfvrsn=b0a7b5b1_12
https://www.un.org/ru/sections/issues-depth/ageing/index.html
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_210127.pdf
https://www.econ.msu.ru/sys/raw.php?o=53571&p=attachment
http://maxima-library.org/knigi/knigi/b/328012?format=read
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/186463/9789244565049_rus.pdf;jsessionid=06B624376694BB39E6DBBDDF9B50B896?sequence=10
https://www.iep.ru/files/persona/kudrin/kudrin3-12.pdf
https://www.un.org/esa/socdev/ageing/documents/missions/Armenia09/Ukraine2-rus.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Ageing%20Report%20Executive%20Summary%20RUSSIAN%20Final%20low%20resolution.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/pau/age/country_rpts/2017/UKR_report.pdf

Підписка на новини