Український Фармацевтичний ринок: виклики та рішення. Погляд провідного експерта Євросоюзу -Томаса Алондеріса.

   Світовий фармацевтичний ринок є складним, багаторівневим, поліфункціональним утворенням зі стабільно високими темпами зростання виробництва, продажу і, відповідно, показниками рентабельності. Ці причини пов’язані зі специфікою лікарського препарату (ЛП) як товару, попит на який зростає незалежно від економічних і політичних чинників. На три фармацевтичні регіони планети (США, Європа і Японія) припадає близько 80% всього ринку ЛП. Незважаючи на суттєвий розвиток Китаю, Індії, Бразилії та Туреччини, фарм.ринок США залишається найбільшим у світі зі щорічними темпами зростання.

Структура реалізації окремих фармакотерапевтичних груп ЛП в основному зумовлена національними та регіональними особливостями, хоча мають місце і загальні тенденції.

Основні розробки нових ЛП ведуться в найбільш значущих терапевтичних сферах (онкологія, кардіологія, неврологія і психіатрія, гастроентерологія, діабет і т.п.), біофармацевтичні компанії поступово починають витісняти традиційних виробників з таких ніш, як боротьба з надмірною масою тіла, астмою й алергією, серцево-судинними захворюваннями і атеросклерозом, купірування раптового і хронічного болю.

Виходячи з тенденцій розвитку політичної та економічної ситуації в Україні, з урахуванням перспектив світового фарм.ринку основними напрямами і пріоритетами розвитку національного фармацевтичного ринку є:

-         запровадження дієвого механізму здійснення державного контролю за виробництвом, реалізацією та рекламою фармацевтичної продукції, а також за якістю ЛП  в процесі їх виробництва та ввезення на територію України;

-         підвищення конкурентоспроможності фармацевтичної продукції та проведення раціональної фармацевтичної політики;

-         створення системи управління якістю всього циклу обігу ЛП шляхом запровадження вимог належних практик;

-         удосконалення системи державної реєстрації, зокрема через адаптацію до міжнародних норм, у першу чергу європейських країн;

-         запровадження багатоканального фінансування фармацевтичної науки за рахунок бюджетних та позабюджетних коштів, забезпечення їх раціонального використання для першочергового фінансування конкурентоспроможних наукових розробок фундаментального та прикладного характеру;

-         здійснення комплексу заходів для обґрунтування і забезпечення інформаційних ресурсів фарм.ринку.

Саме такими питаннями займається Директор Департаменту Міністерства охорони здоров'я Литви, радник Комітету з Політики розвитку фармацевтичних та медичних технологій ГО «Асоціація Лікарів Карпатського Регіону» - ТОМАС АЛОНДЕРІС у своїй роботі «Выбор лекарств и планирование», щоб на прикладі фарм. ринку Литви інтерпретувати схеми реалізації лікарських препаратів на Україні.


 

 

Підписка на новини