V ПРИКАРПАТСЬКИЙ ХІРУРГІЧНИЙ ФОРУМ

З великим успіхом відбувся V ПРИКАРПАТСЬКИЙ ХІРУРГІЧНИЙ ФОРУМ 15-16 жовтня 2020 р.

Головною метою конференції було вирішення низки міждисциплінарних інтеграційних питань із тактики хірургічного ведення пацієнтів.

Також були розглянуті клінічні питання судинної, ендокринної, дитячої, лапароскопічної та роботизованої хірургії, що є надзвичайно актуально у даний час.


На конференції були представлені доповіді на таку тематику:

Еволюція мініінвазивної хірургії: від велосипедної шини до роботизованої хірургії

Симультанні мінімальноінвазивні операції в абдомінальній хірургії і гінекології

Інтравенозні шляхи поширення нирково-клітинного раку

Застосування через шкірних через печінкових втручань при механічній жовтяниці пухлинної етіології

Хірургічне лікування непаразитарних кіст печінки

Хірургічна тактика при васкулобіліарних пошкодженнях печінки

Хірургічне лікування альвеококозу печінки в умовах високоспеціалізованого центру неендемічного регіону

Хірургічне лікування перихілярноїхолангіокарциноми печінки з інвазією в ворітну вену(м. Київ)

Хірургічне лікування периферичної холангіокарциноми печінки з інвазією в вісцеральні вени (м. Київ)

Лапароскопічні резекції у лікуванні злоякісної патології печінки (м. Київ)

Міжнародна класифікація функціонування, як інструмент формування реабілітаційної програми для пацієнтів після лапароскопічної холецистектомії (м. Івано-Франківськ).

Колізії хірургічної тактики при холедохолітіазі

Захворювання гепатобіліарної зони: сучасні аспекти хірургічної тактики – головуючий проф. Ткачук О. Л.

 

Травма підшлункової залози і посттравматичний панкреатит (Львів)

Досвід використання різних варіантів панкреато-дигестивних анастомозів при панкреатодуоденальних резекціях (м. Дніпро).

Досвід лікування гострого панкреатиту мініінвазивними технологіями в хірургічному відділі КНП ЦМКЛ ІФМР (м. Івано-Франківськ).

Панкреато-дуоденальна резекція у лікуванні патології проксимального сегменту підшлункової залози. Власний досвід.(м.Івано-Франківськ).

Хірургія підшлункової залози – головуючий проф. Пилипчук В. І.

 

Лапароскопічні втручання при ГЕРХ і при великих грижах стравоходного отвору діафрагми

Фелештинський Я.П. - Ускладнення алопластики вентральних гриж, лікування та профілактика

Фактор інтрабдомінальної гіпертензії при герніопластиці вентральних гриж (м. Харків).

 Підвищення безпеки операційних втручань у хворих на вентральну та інцізійну грижу за умов коморбідності при виконанні різних типів відкритих герніопластик (м. Тернопіль).

Можливості амбулаторної хірургії пахових гриж.

Випадок тиреоїдектомії

Сучасні аспекти лікування діабетичної стопи: погляд ендокринолога

Алгоритм інтраопераційної профілактики та лікування післяопераційного гіпопаратиреозу (м. Івано-Франківськ).

Сучасні аспекти хірургічної тактики лікування кил. Ендокринологічна хірургія. – головуючі доц. Галюк В.М., доц.Пасько А. Я.

 

Нові підходи у лікуванні пацієнтів із хронічною артеріальною недостатністю (м. Вінниця)

Доказова медицина щодо ведення хворих із периферичними оклюзійними артеріальними захворюваннями в допомогу загальному хірургу (м. Івано-Франківськ)

Коронарне шунтування на працюючому серці симультанно із каротидною ендартеректомією у пацієнтів із мультифокальним атеросклерозом (м. Київ).

Вибір хірургічної тактики у лікуванні пацієнтів із поєднаним атеросклеротичним ураженням коронарних артерій та артерій нижніх кінцівок (м. Київ)

Відновлення прохідності артерій каротидного басейну в умовах розвитку пізніх ускладнень після реваскуляризації аорто-клубового сегменту (м. Тернопіль).

Синдром аорто-мезентеріальної компресії: нові підходи до діагностики та лікування (м. Львів, Івано-Франківськ).

Профілактика ускладнень хірургії сонних артерій (м. Львів)

Досвід надання хірургічної допомоги хворим із розривом аневризм інфраренального відділу аорти (м. Дніпро)

Застосування радіочастотної абляції в комбінації з мініфлебектомією та відтермінованою ехо-склеротерапією колатеральних та перфорантних вен в лікуванні саженного варикозу в амбулаторних умовах (м. Тернопіль).

Результати корекції природжених і набутих тромбофілій після реконструктивних операцій на артеріях нижніх кінцівок (м. Івано-Франківськ).

Судинна хірургія  – головуючі проф. Пиптюк О. В. та проф. Гудз І. М.

 

Нехірургічні методи схуднення пацієнтів, EMSEY HOSPITAL, Стамбул, Туреччина.

Сучасні тенденції в хірургії гострого поширеного перитоніту (м. Львів).

Новітні технології в діагностиці сепсису (м. Запоріжжя).

Реконструктивно-відновні органозберігаючі та органощадні операції при рецидивних виразках дванадцятипалої кишки (м. Тернопіль).

Післяопераційний парез кишечника: прогнозування та лікувальна тактика на основі генетичних досліджень (м. Чернівці).

Тактика лікування хворих на гострий перитоніт (м. Чернівці).

Тактика лікування хворих на гострі виразкові кровотечі (м. Чернівці).

Ефективність профілактики кровотечі із варикозно розширених вен стравоходу (м. Вінниця).

Сучасні підходи до оперативного лікування геморою III-IV ступеня (м. Івано-Франківськ).

Лапаростома в хірургічному лікуванні  хворих на гостру непрохідність тонкої кишки (м. Тернопіль)

Клінічний випадок післятравматичного тромбозу і перфорації дистального відділу дванадцятипалої  кишки внаслідок кермувального удару при закритій травмі живота (м. Вінниця)

Профілактика і лікування злукової хвороби очеревини (м. Івано-Франківськ).

Паранеопластичний синдром в клінічній практиці (м. Івано-Франківськ).

Безопіоїдна аналгезія в сучасній хірургії і анестезіології

Низхідний некротизуючий медіастиніт: ВАК, ВАТС та медіастіноскопія

Гастродуоденальні кровотечі. Тактика лікування.

Хірургія стравоходу, шлунка, кишечника 

 

Підписка на новини